При какви обстоятелства Редуктил не трябва да се използва?

При какви обстоятелства Редуктил не трябва да се използва

При какви обстоятелства Редуктил не трябва да се използва?