Кинезитерапия за мускулна функция и издръжливост

Кинезитерапия за мускулна функция и издръжливост, полезна информация от експертите по кинезитерапия в София – кинезитерапия.org

Кинезитерапия

Средства и упражнения за възстановяване на мускулната функция

Мускулната функция е контрактилоспособност, издръжливост, стабилизиращ ефект.

Мускулната сила е способността на конкретен мускул или мускулна група да проявяват тензия. Това е способността се да преодолява съпротивление в статичен режим –  изометрия или динамичен режим – изотония.

Максималната сила, която се развива при мускулната контракция зависи от два основни фактора:

 1. Контрактилната способност на мускула е правопропорционална на напречното сечение на неговите фибри.
 2. Възможността за синхронизирано активиране на максимален брой мускулни влакна.

Редица изследвания доказват, че увеличаване на мускулната сила може да се постигне и без мускулна хипертрофия.

Средства на Кинезитерапията за възстановяване на мускулната функция са:

 • Активно-асистирани упражнения, които се изпълняват без участието на гравитацията;
 • Активни упражнения, които се изпълняват без гравитация;
 • Активни упражнения, които се изпълняват срещу гравитация;
 • Активни упражнения, които се изпълняват срещу водещо (мануално) съпротивление;
 • Активни упражнения изпълнявани с гири;
 • Активни упражнения, които се изпълняват с еластично съпротивление – ластици, пружини, топки;
 • Активни упражнения, които се изпълняват на уреди.

Упражненията трябва да се изпълняват в изометричен и изотоничен режим. Когато се работи за максимална сила, трябва да се изпълнявт анаеробни упражнения, които да бъдат с максимално натоварване и малък на брой повторения.

Средства и упражнения за възстановяване на издръжливостта.

Издръжливост

Когато говорим за издръжливост трябва да се има предвид както локалната мускулна издръжливост, така и общата издръжливост, която е функционалния капацитет на кардиопеспираторната система. Издръжливостта ни определя способността за изпълняването на редица циклични дейности като: ходене, качване и слизане по стълби, кросово бягане и др.

Мускулна издръжливост

Това е способността на даден мускул да извършва голям брой контракции или да може да задържи мускулната си тензия за голям период от време.

Обща издръжливост

Това е способността ни да извършваме продължително дейности, които са нискоинтензивни. Упражнения, които може да се използват за увеличаване на нашата обща издръжливост са така наречените аеробни упражнения или още кардио-респираторен фитнес.

Средства на Кинезитерапията, които може да се използват за повишаване на издръжливостта са:

 • Активни упражнения с гири;
 • Активни упражнения с еластично съпротивление – ластици, пружини, топки;
 • Активни упражнения на уреди – аеробни;

Изпълняват се многократни повторения срещу умерено съпротивление до достигане на умора, упражненията за сила също влияят, но в по-малка степен.

Мускулна стабилизация

Това е синергичната координация на нервномускулната система за осигуряване на стабилна основа при извършване на целенасочени движения. За да имаме активно движение в крайниците, е необходимо да имаме стабилизиране на проксималните структури – труп, таз и раменен пояс. Трябва да се работи за развиването на статична и динамична сила на мускулите стабилизатори. Това може най-добре да се получи при изпълнение на упражнения в затворена кинетична верига.

Средствата на Кинезитерапията за мускулна стабилизация са:

 • Изпълнение на упражнения в затворена кинетична верига с частично обременяване на долните крайници;
 • Изпълнение на упражнения в затворена кинетична верига с пълно обременяване на долните крайници по анатомичните оси – без и с тежести;
 • Изпълнение на упражнения в затворена кинетична верига с пълно обременяване на долните крайници по диагонално-спирални модели на движение;
 • Ритмична стабилизация – изометрични контракции на антагонистичните мускули;
 • Частично и цялостно изпълняване на битови, трудови и спортни дейности.

Чрез тези упражнения се цели многократно дозирано натоварване на проксималните сегменти. Аналитичните упражнения за възстановяване на силата и издръжливостта трябва да са насочени към възстановяване на необходимите на индивида комплексни умения.

Може да прочетете и тази полезна публикация – ВИДОВЕ КИНЕЗИТЕРАПИЯ

За още полезна информация, може да видите и още наши категории:

Кинезитерапия за мускулна функция и издръжливост